Zarządzenie Nr 607/23 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 2023-05-24 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze

Data wydania 2023-05-24
Tytuł w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze
Numer 607/23

ZARZĄDZENIE NR 607/23
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 24 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140, z 2023 r. poz. 240 i  641) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemiatycze, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota).
§ 2. Informację o ustalonym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siemiatycze oraz na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2023-05-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-05-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-05-25