MPZP części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej

Na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. Plażowej zostały przeprowadzone pogłębione konsultacje społeczne – szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Miasta: kliknij tutaj, aby przejść do strony BIP


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej obejmuje obszar o powierzchni ok. 66 ha, w granicach określonych na poniższym rysunku.

Rysunek MPZP części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej w skali 1:2000 (tif)

Legenda do rysunku MPZP części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej (pdf)

Dane przestrzenne MPZP części miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej (gml)

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nielipińska

Data wytworzenia: 2022-07-29

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2022-08-05

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2022-08-02