Wykaz podatników którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono podatek na raty w zakresie podatków lokalnych (rok 2015)

WYKAZ
PODATNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO PODATEK NA RATY W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. art.37 ust.1 pkt.2 lit. f).
Na podstawie decyzji wydanych w 2015 roku.
 
 
L.p.
Wyszczególnienie
Imię nazwisko/ Nazwa podatnika
kwota
Przyczyna zastosowania ulgi
1
Rozłożenie na raty zaległości podatkowej I raty podatku od środków transportowych
POLTRANS Krajowy i Międzynarodowy Transport Spółdzielczy
6 975,00 zł
Ważny interes podatnika
2
Rozłożenie na raty zaległości podatkowej II raty podatku od środków transportowych
POLTRANS Krajowy i Międzynarodowy Transport Spółdzielczy
6 582,00 zł
Ważny interes podatnika
 

Siemiatycze, dnia 10.05.2016

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

WYKAZ
PODATNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO PODATEK NA RATY W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. art.37 pkt.2 lit. f).
 
Na podstawie decyzji wydanych w 2015 roku.
 
 
Lp.
 
 
Wyszczególnienie
 
Imię i nazwisko
Nazwa podatnika
 
Kwota
 
Przyczyna zastosowania ulgi
 
 
1
 
 
 Rozłożenie na raty
 
 
 
Teresa i Andrzej Piotrowscy
 
 
Irena Dawidziuk
 
 
 
Siemiatycze, 2016.01.11
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Charyton

Data wytworzenia: 2017-03-16

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-01-14