Wykaz podatników którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono podatek na raty w zakresie podatków lokalnych rok 2016

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRYM UDZIELONO ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO PODATEK NA RATY W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 ze zm., art.37 ust.1 pkt.2 lit. f).

Na podstawie decyzji wydanych w 2016 roku.

L.p.

Wyszczególnienie

Imię nazwisko/ Nazwa podatnika

Kwota

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości

BWB Podlasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-

-

2

Umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości

„Akces” Borkowscy Spółka Jawna

oraz

Robert Borkowski

32 228,00 zł

Ważny interes podatnika

3

Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych

POLTRANS Krajowy i Międzynarodowy Transport Spółdzielczy

-

-

Siemiatycze, dnia 3.02.2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Koptewicz

Data wytworzenia: 2017-02-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-02-07