Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Legionów Piłsudskiego i Żeromskiego - II etap

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA SIEMIATYCZE  POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI:
LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO I STEFANA ŻEROMSKIEGO

22 października – 26 listopada  2018 r.

Czego dotyczą konsultacje?
Konsultacje dotyczą terenu części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Legionów Piłsudskiego, Szpitalną, 11 Listopada, Żeromskiego, Ogrodową i jej przedłużeniem do ulicy Żeromskiego.
Działanie polega na zebraniu uwag i wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych
w przedstawionym projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cele konsultacji:

 • Poznanie wszystkich argumentów dotyczących zmiany zagospodarowania terenu części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Leg. Piłsudskiego i Żeromskiego, zapoznanie się z wymogami prawa i zaleceniami ekspertów;
 • Zebranie opinii, uwag i pomysłów na wprowadzenie ładu w przestrzeni objętej zmianami;
 • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu, przy uwzględnieniu zarówno potrzeb mieszkańców, jak i ochrony tradycyjnych form architektonicznych, zaleceń konserwatorskich i zabudowy już zrealizowanej na tym terenie.

Jako uczestnik konsultacji możesz wpłynąć na przyszłość i kształt naszego miasta.

Zapraszam do współpracy w ramach przyjętych technik konsultacyjnych:

 • Metody Punktu konsultacyjnego – zorganizowanego w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju Nr 1 (wejście od Placu Jana Pawła II 16) w dniach pracy Urzędu w terminie od 22 października do 26 listopada 2018 r. w godzinach:
  - poniedziałki, czwartki  - od 800 do 1800;
  - wtorki, środy, piątki  - od 800 do 1500.
  Działanie polegać będzie na udostępnieniu w Punkcie Konsultacyjnym projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i materiałów informacyjnych, systematycznym zbieraniu uwag oraz bieżącym wyjaśnianiu wątpliwości uczestnikom konsultacji.
 • Mapy Interaktywnej na portalu GIS Podlasie (http://geoportal.wrotapodlasia.pl/), gdzie prezentowany będzie projekt konsultowanego dokumentu oraz informacje dotyczące procesu konsultacji
  - w zakładce „Planowanie przestrzenne” należy wybrać „Konsultacje społeczne w gminach”, a następnie powiat siemiatycki i miasto Siemiatycze;
  - technika pozwala na zapoznanie się z materiałami i złożenie uwag dotyczących projektu planu.

Uwagi można wnosić również na adres urzędu:
Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
lub  na adres: konsultacje.spoleczne@siemiatycze.eu

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2018-10-18

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2018-10-18