Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Legionów Piłsudskiego i Żeromskiego

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA SIEMIATYCZE  POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI:
LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO I ŻEROMSKIEGO

19 kwietnia 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

Jako uczestnik konsultacji możesz wpłynąć na przyszłość i kształt naszego miasta.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

  • 15-16 września 2017 r. – warsztat przyszłości z elementami Future City Game w siedzibie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionów Piłsudskiego 1

- 15 września – godz. 1500

- 16 września – godz. 900

  • 7 października 2017 r. 900 warsztat konsultacyjny z użyciem map w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze

Zapewniamy ciekawe formy spotkań z ekspertami i animatorami, w których każdy będzie mógł uczestniczyć i wnieść swoje propozycje.

W terminie prowadzenia konsultacji zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi:

- w zakładce Planowanie przestrzenne należy wybrać powiat siemiatycki i miasto Siemiatycze

-w  kolejnej zakładce Konsultacje społeczne można zapoznać się z materiałami i korzystając z Formularza konsultacyjnego złożyć wnioski, uwagi oraz wyrazić opinię 

  • Samorządowego panelu SMS - System Informacyjny SMS Miasta Siemiatycze

Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji o poszczególnych etapach prowadzonych konsultacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe oraz bezpłatnych komunikatów głosowych na telefony stacjonarne dla użytkowników,
którzy dokonali prawidłowej rejestracji do systemu SISMS. Rejestracji można dokonać poprzez:

1) wysłanie wiadomości SMS na numer 735907886;

2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie Urzędu  - https://www.siemiatycze.eu/pl/;

3) prawidłowe wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego, dostępnego w Urzędzie.

Czego dotyczą konsultacje?

Konsultacje dotyczą terenu części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Legionów Piłsudskiego, Szpitalną, 11 Listopada, Żeromskiego, Ogrodową i jej przedłużeniem do ulicy Żeromskiego. Zachodzi potrzeba zmiany zasad zagospodarowania analizowanej przestrzeni, aby spełnić oczekiwania mieszkańców i wypracować najlepsze rozwiązania.

Cele konsultacji:

  • Poznanie wszystkich argumentów dotyczących zmiany zagospodarowania terenu części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Leg. Piłsudskiego i Żeromskiego, zapoznanie się
    z wymogami prawa i zaleceniami ekspertów;
  • Zebranie opinii, uwag i pomysłów na wprowadzenie ładu w przestrzeni objętej zmianami;
  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu, przy uwzględnieniu zarówno potrzeb mieszkańców, jak i ochrony tradycyjnych form architektonicznych, zaleceń konserwatorskich
    i zabudowy już zrealizowanej na tym terenie.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-07-17

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2017-07-17

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2017-07-17