Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2018

Siemiatycze, 16.01.2018 r.

Kn.0631.1.2018

Plan postępowań o udzielenie  zamówień, o którym mowa w art. 13a ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Plan dotyczy roku 2018.

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia
(brutto w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Zielone technologie w gospodarstwach domowych w Siemiatyczach

Usługa

Przetarg nieograniczony

1.400.000

I kwartał 2018

2

Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa od ul. Ks. St. Brzóski w Siemiatyczach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000

I kwartał 2018

3

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej

 

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

470.000

I kwartał 2018

4

 

Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

170.000

II  kwartał 2018

5

 

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach

Usługa

Przetarg nieograniczony

1.950.000

I  kwartał 2018

6

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 01.09.2018-31.08.2019

Usługa

Przetarg nieograniczony

290 000,00

III kwartał 2018

7

8

9

Sporządził: Agata Cieślik

Zatwierdził: BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Cieślik

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2018-01-17