Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2019

Siemiatycze 09.01.2019 r.

Kn.0631.1.2019

Plan postępowań o udzielenie  zamówień Urzędu Miasta Siemiatycze, o którym mowa w art. 13a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Rok, którego plan dotyczy: 2019

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia  zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia
(netto w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa od ul. Ks. St. Brzóski w Siemiatyczach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 189 430

I kwartał 2019 r.

2

Budowa budynku sanitarno - socjalnego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

224 390

I kwartał 2019 r.

3

Adaptacja istniejącego budynku na świetlicę środowiskową

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

246 341

II kwartał 2019 r.

4

Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

243 902

II kwartał 2019 r.

5

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 252 032

II kwartał 2019 r.

6

Kompleksowa modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku  Gimnazjum Nr 1

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 000

II kwartał 2019 r.

7

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Usługi

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2016).

273 931

II kwartał 2019 r.

Sporządził: Agata Cieślik

Zatwierdził: BURMISTRZ
                 PIOTR SINIAKOWICZ

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Cieślik

Data wytworzenia: 2019-01-14

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2019-01-14

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2019-01-14