Pion Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze,
tel. (85) 65-65-800,
fax (85) 65-65-803

Organizacja wewnętrzna:

a) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

b) zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

c) kierownik kancelarii niejawnej,

d) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Zakres obowiązków:
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych jest wyodrębnioną komórką organizacyjną przy pomocy której Pełnomocnik ds. spraw ochrony informacji niejawnych wykonuje swoje zadania.
2. Do Pionu Ochrony Informacji Niejawnych powoływane są osoby już zatrudnione w Urzędzie Miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-07-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-19