Archiwum zakładowe

Zakres działania i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Siemiatycze określa „Instrukcja” stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 13/2002 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 10 czerwca 2002 roku. Archiwum prowadzi Referat Organizacyjny, który przejmuje dokumentację z poszczególnych referatów, prowadzi jej ewidencję, brakowanie, przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego i udostępnia dokumentację.

Oprócz własnej dokumentacji w archiwum znajdują się akta zlikwidowanych jednostek takich jak:

  1. Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach
  2. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Siemiatyczach
  3. Terenowy Zakład Usług Projektowych w Siemiatyczach
  4. Rejonowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

Zaświadczenia dotyczące przebiegu zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń z wymienionych jednostek wydawane są na podstawie telefonicznej prośby pod numerem (085) 65-65-812 lub też wniesionego na adres urzędu podania.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-02