Rejestr skarg i wniosków

W Urzędzie Miasta Siemiatycze prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta i Burmistrza Miasta.
Rejestr prowadzi Sekretarz Miasta.
Podstawą do prowadzenia rejestru są regulacje zawarte w § 21 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 oraz z 2003 r. Nr 69, poz. 636).
Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Udostępniane są informacje dotyczące liczby, tematyki oraz sposobu załatwienia skarg i wniosków.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-21

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-01-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-21