Rejestr uchwał Rady Miasta Siemiatycze

Rejestr uchwał Rady Miasta Siemiatycze prowadzony jest przez Biuro Rady Miasta w Urzędzie Miasta.


Podstawą do prowadzenia rejestru są regulacje zawarte w § 7 pkt 8 Instrukcji Kancelaryjnej określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt ora z instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów  zakładowych (Dz. U Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)


Rejestr jest udostępniany do wglądu w Biurze Rady Miasta w godzinach pracy urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2017-09-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-21

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-21