Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzony jest w Referacie Gospodarki Komunalnej na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych.
W rejestrze zamieszcza się :
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy.
Rejestr jest udostępniany w Referacie Gospodarki Komunalnej
ul. Pałacowa 2,
17-300 Siemiatycze
pokój nr 116, I piętro w godz. 7.30 – 17.00 w poniedziałki, 7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku oraz 7.30 – 14.00 w piątki;
tel. 85 6565826.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Andosiuk

Data wytworzenia: 2017-09-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-09-13