Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Podstawa Prawna:
Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 38 ust. 3 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzona jest przez Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze.
Zasady udostępniania ewidencji obiektów określa §13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.).
Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów (określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, nazwa i adres obiektu, informacja o stałym lub sezonowych charakterze świadczonych usług, liczba miejsc noclegowych).
Karty ewidencyjne mogą być udostępniane do wglądu w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katrzyna Prochowicz

Data wytworzenia: 2017-09-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-02