Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony zgodnie z art. 14  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. poz. 189).
 1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
 2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.
Rejestr prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miasta ul. Pałacowa 2, pok. 4 nr tel. 85 856 58 16
 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez
   1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
 2. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy  albo osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-08-09

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-02