Konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Siemiatycze na lata 2021 - 2025”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „ Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Miasta Siemiatycze  na lata 2021 - 2025”.

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze przedstawia do konsultacji społecznych projekt
,,Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Miasta Siemiatycze na lata 2021 -2025”.

 

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie z projektem dokumentu i zebranie opinii, propozycji i uwag  przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz mieszkańców Miasta Siemiatycze dotyczących zakresu merytorycznego projektu „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Miasta Siemiatycze na lata 2021 -2025”.

 

Po okresie konsultacji projekt „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Miasta Siemiatycze  na lata 2021 -2025”, zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Siemiatycze.

 

Konsultacje potrwają od 30.03.2021 do 13.04.2021 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu w/w dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do     

13 kwietnia 2021 r. w następującej formie:

 

1) korespondencyjnej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,

ul. 11 Listopada 35 A, 17-300 Siemiatycze.

2) elektronicznej na adres:mops@siemiatycze.eu

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Cieślik

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-03-30