Projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego

Siemiatycze, 15 stycznia 2018r.

IF.6344.3.2017

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA SIEMIATYCZ

Na podstawie art. 37 ust.10 w zw. z art. 37 ust 1, 2 i 8 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.),
- zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 17 stycznia do 7 lutego 2018r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać pisemnie w terminie do dnia 7 lutego 2018r. na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, bądź pocztą elektroniczną na adres urząd@siemiatycze.eu wpisując w tytule maila „projekt uchwały w sprawie kąpieliska” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, jak również danych teleadresowych.

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-01-16