Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023

Siemiatycze, 16 stycznia 2023r.

IF.6344.4.2022

Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz

Na podstawie art. 37 ust.10 w zw. z art. 37 ust 1, 2 i 8 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)

- zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 17 stycznia do 07 lutego 2023r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać pisemnie w terminie do dnia 07 lutego 2023r. na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, bądź pocztą elektroniczną na adres urząd@siemiatycze.eu wpisując w tytule maila „projekt uchwały w sprawie kąpieliska” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, jak również danych teleadresowych.

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego.

Burmistrz

mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2023-01-17

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-01-17

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-01-17