Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Siemiatycze dotyczących projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku”

Konsultacje społeczne  z mieszkańcami Miasta Siemiatycze dotyczących projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku”

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Przedmiotem konsultacji jest projekt  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku” w tym harmonogram rzeczowo- finansowy.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Siemiatycze.

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 19.05.2022 r. i zakończą się w dniu 09.06.2022 r.

Opinie można składać w ciągu 21 dni, tj. od 19 maja 2022 r. do 06 czerwca 2022 r.:

1) do urny znajdującej się przy okienku podawczym Urzędu Miasta Siemiatycze, w dniach i w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00).

2) przesłać listownie na adres Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2,  17-300 Siemiatycze;

3) przesłać skan podpisanej opinii drogą elektroniczną na adres: urzad@siemiatycze.eu     

Projekt Programu wraz z uzgodnieniami i obwieszczeniem o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Siemiatycze nr 452/22 dostępne są do wglądu:

  • na oficjalnej stronie Internetowej Miasta Siemiatycze siemiatycze.eu
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w pokoju nr 2 Urzędu Miasta Siemiatycze,  

Serdecznie zapraszam do konsultacji!

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki

  • Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku”
  • Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz  Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku  w sprawie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowiska
  • Obwieszczenie   o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku”
  • Zarządzenie nr 452 Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Siemiatycze  konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2022 – 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku”

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Suchota

Data wytworzenia: 2022-05-19

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2022-05-19

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2022-05-19