Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019

Siemiatycze, 11 stycznia 2019r.

IF.6344.10.2018

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA SIEMIATYCZ

Na podstawie art. 37 ust.10 w zw. z art. 37 ust 1, 2 i 8 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),

- zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 stycznia do 4 lutego 2019r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać pisemnie w terminie do dnia 4 lutego 2019r. na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, bądź pocztą elektroniczną na adres urząd@siemiatycze.eu wpisując w tytule maila „projekt uchwały w sprawie kąpieliska” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, jak również danych teleadresowych.

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2019-01-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-01-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-01-14