Konsultacje społeczne „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Siemiatycze na lata 2022-2024”

Siemiatycze, dnia  01.12. 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Siemiatycze na lata 2022-2024”

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza do konsultacji projektu „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Siemiatycze na lata 2022-2024”

Przedmiot konsultacji – projekt „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Siemiatycze na lata 2022-2024”, zwany dalej Programem.

Celem konsultacji jest zapoznanie  z projektem dokumentu i zebranie opinii i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Miasta Siemiatycze dotyczących zakresu merytorycznego projektu „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Siemiatycze na lata 2022-2024”

Termin konsultacji - od 01 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz zgłaszania opinii zostały zamieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii (dostępny w  Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze), drogą elektroniczną na adres e- mail: urzad@siemiatycze.eu oraz mops@siemiatycze.eu lub drogą pisemną na adres Urząd Miasta Siemiatycze, ul.  Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze lub na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze - do dnia 15 grudnia 2021 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, mieszkańcy miasta Siemiatycze, instytucje realizujące działania statutowe dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu:

1) Projekt „ Programu Wspierania Rodziny w Mieście Siemiatycze na lata 2022-2024”

2) Formularz zgłaszania opinii.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Romaniuk - Dyrektor MOPS w Siemiatyczach

Data wytworzenia: 2021-12-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-12-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-12-01