Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023 ze zm.)

Burmistrz Miasta Siemiatycze
zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Termin konsultacji: od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. Drogą elektroniczną na adres: urzad@siemiatycze.eu;
b. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
a) Osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag i opinii, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w dniu: 15 grudnia godz. 10.00.
3. Zbieranie uwag ustnych w pok. nr 2 Urząd Miasta Siemiatycze (wejście od Placu Jana Pawła II), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w godzinach pracy Urzędu w dniach:
- 14 grudnia 2017 r.
- 22 grudnia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Siemiatycze. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Siemiatycze, dnia 30 listopada 2017 r.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-11-30