Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021

Siemiatycze, 21 stycznia 2021r.

IF.6344.1.2020

Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz

Na podstawie art. 37 ust.10 w zw. z art. 37 ust 1, 2 i 8 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
- zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21 stycznia do 11 lutego 2020r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać pisemnie w terminie do dnia 11 lutego 2021r. na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, bądź pocztą elektroniczną na adres urząd@siemiatycze.eu wpisując w tytule maila „projekt uchwały w sprawie kąpieliska” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, jak również danych teleadresowych.

 

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego.

wz. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2021-01-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-01-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2021-01-21