Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2023-2030”

Siemiatycze, 17.10.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2023-2030”

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza do konsultacji  projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2023-2030”.

Przedmiot konsultacji – projekt „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2023-2030”, zwany dalej  Strategią.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie z projektem dokumentu i zebranie opinii i uwag  przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz mieszkańców Miasta Siemiatycze dotyczących zakresu merytorycznego projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta  Siemiatycze na lata 2023 -2030”.

Termin konsultacji - od 18.10.2022 do 30.11.2022 r.

Forma konsultacji: projekt Strategii oraz formularz zgłaszania opinii  zostały zamieszczone w Biuletynie  Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, na stronie internetowej miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu  oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Propozycje lub uwagi do projektu Strategii należy zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze), drogą elektroniczną na adres e-mail:

urzad@siemiatycze.eu oraz mops@siemiatycze.eu lub drogą pisemną na adres Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze lub na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 35A,17-300 Siemiatycze  -  do dnia 30.11.2022 r

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, mieszkańcy Miasta Siemiatycze, instytucje realizujące działania statutowe dotyczące problemów społecznych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu:

1) Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze na lata 2023-2030”

2) Formularz zgłaszania opinii.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Romaniuk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Data wytworzenia: 2022-10-18

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2022-10-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2022-10-18