Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 12 stycznia do 02 lutego 2022r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego

Siemiatycze, 11 stycznia 2022r.

IF.6344.2.2022

Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz

Na podstawie art. 37 ust.10 w zw. z art. 37 ust 1, 2 i 8 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 12 stycznia do 02 lutego 2022r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać pisemnie w terminie do dnia 02 lutego 2022r. na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, bądź pocztą elektroniczną na adres urząd@siemiatycze.eu wpisując w tytule maila „projekt uchwały w sprawie kąpieliska” z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, jak również danych teleadresowych.

 

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2022-01-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2022-01-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2022-01-12