Konsultacje społeczne Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Siemiatycze na lata 2019-2021

Data 2018-12-03
Tytuł Konsultacje społeczne Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Siemiatycze na lata 2019-2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Siemiatycze na lata 2019-2021”

Burmistrz Miasta Siemiatycze przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Siemiatycze na lata 2019-2021”

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji i uwag mieszkańców, w szczególności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na rzecz Miasta Siemiatycze na temat projektu uchwały  będącej przedmiotem konsultacji.

Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny. Program ma na celu rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie w różnych kryzysowych sytuacjach. Program został przygotowany na podstawie analizy sprawozdań z poprzedniego Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018. Dokonano przeglądu założeń i efektów poprzedniego Programu, a wieloaspektowa analiza pozwoliła na modyfikację, wybór i utworzenie nowych zadań oraz kontynuację niektórych zadań ciągłych w obszarze wspierania rodziny.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do 10 grudnia 2018r. drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na adres: mops@siemiatycze.eu

Projekt Programu dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze w godzinach pracy Ośrodka w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pokój Nr 1.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze na stronie: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl i na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze: www.siemiatycze.eu  

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-12-03

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-12-03