(11.08.2016) Wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr BI3P/00013772/2, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, ozn. działką nr 3483

Data 2016-08-19
Tytuł (11.08.2016) Wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr BI3P/00013772/2, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, ozn. działką nr 3483

Siemiatycze, 11 sierpnia 2016 r.

GK.6840.5.2016

WYCIĄG

            z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI3P/00013772/2, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 3483 o pow. 0,6187 ha.

                        Cena wywoławcza - 35.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

                        Wysokość wadium - 3.500,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowa 2, w sali konferencyjnej.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 65-65-829.  

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze od 16 sierpnia do 16 września 2016 r.

wz. Z-ca Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2016-08-19

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2016-08-19