(25.11.2015)Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2015-2032”

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-11-25
Tytuł (25.11.2015)Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2015-2032”
Siemiatycze, 23 listopad 2015r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2015-2032”.
Zainteresowani mieszkańcy miasta Siemiatycze mogą zapoznać się z projektem ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, pokój nr 116 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Ogłoszenia.
Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu, można składać w terminie do 18 grudnia 2015r. (w ciągu 21 dni od podania do publicznej wiadomości), pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, pokój nr 116 (w godzinach pracy urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informuję, iż nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Siemiatycze.
 
Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Bernadeta Miłkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-11-25