OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-10-02
Tytuł OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 
Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok’’ zwanego dalej Programem
Cel konsultacji: wymiana poglądów i nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a Miastem Siemiatycze prowadzące do zaopiniowania i naniesienia ewentualnych uwag dotyczących Programu.
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacje będą trwały od dnia 03 października 2015 r. do 16 października 2015 r.
Forma konsultacji: Projekt Programu a także formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu. Propozycje lub uwagi do projektu Programu prosimy zgłaszać na w/w Formularzu dostępnym na portalu internetowym www.siemiatycze.eu, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze oraz w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy ul. Leg. Piłsudskiego 1.
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłaszane uwagi lub propozycje prosimy kierować drogą e-mailową na adres: agnieszka.bolewska-iwaniuk@siemiatycze.eu lub na adres Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze do dnia 16 października  2015 r.
W załączeniu znajduje się wzór formularza zgłaszania opinii.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Data modyfikacji: 2015-10-02

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-10-02