Wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-07-13
Tytuł Wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Siemiatycze, 10 lipca 2015 r.
IG.6840.3.2015                                           
 
 I n f o r m a c j a
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na okres od 13 lipca do 3 sierpnia 2015 r., oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta, wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – załączniki do zarządzeń Nr 68/15 i 69/15 z dnia 10 lipca 2015 r.
 
                                                                                                    Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Nielipiński

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-07-13

Data modyfikacji: 2015-07-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-07-13