(10.12.2015)Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-12-10
Tytuł (10.12.2015)Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacja projektu „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku”
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) do konsultacji projektu „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku”.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku”. Proponowane cele i zadania zostały umieszczone w Formularzu zgłaszania opinii.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu prosimy zgłaszać na w/w Formularzu dostępnym na portalu internetowym www.siemiatycze.eu, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze oraz  w sekretariacie Urzędu Miasta Siemiatycze.
Konsultacje rozpoczynają się w momencie zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji.
Zgłaszane uwagi lub propozycje prosimy kierować drogą e-mailową na adres: joanna.balejko@siemiatycze.eu lub na adres Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2,17-300 Siemiatycze do dnia 23 grudnia 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Balejko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-12-10

Data modyfikacji: 2015-12-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-12-10