(2015.12.21) ZAWIADOMIENIE z dnia 21.12.2015r.

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-12-21
Tytuł (2015.12.21) ZAWIADOMIENIE z dnia 21.12.2015r.
Siemiatycze, 21 grudzień 2015 r.
IG.6232.10.7.2015
                                       ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z opracowaniem  projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2015-2032” Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 
Burmistrz
Piotr Siniakowicz
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Bernadeta Miłkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-12-21