Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Data 2019-11-08
Tytuł Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Siemiatycze, dn. 8 listopada 2019 r.

PR.0006.3.2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570) do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Przedmiot konsultacji - projekt Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zwany dalej Programem.

Cel konsultacji - wymiana poglądów, poznanie opinii i uwag do Programu, nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a Miastem Siemiatycze prowadzące do pomyślnego przebiegu konsultacji społecznych Programu.

Termin konsultacji - od 9 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz zgłaszania opinii zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów mogą zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze).

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi lub propozycje zmian do Programu prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail katarzyna.prochowicz@siemiatycze.eu lub drogą pisemną na adres Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze do dnia 22 listopada 2019 r.

W załączeniu:

1) Projekt Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
2) Formularz zgłaszania opinii.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Prochowicz

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-11-08