(12.11.2015)Zawiadomienie o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-11-12
Tytuł (12.11.2015)Zawiadomienie o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Siemiatycze, 10 listopada 2015 r.
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
 
IG.6220.13.2015
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227), w związku z opracowywaniem  projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.”., Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Jakimczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-11-12

Data modyfikacji: 2015-11-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-11-12