Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data 2023-07-06
Tytuł Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 06 lipca 2023 r.

IF.7240.10.2023

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) informuję, że Burmistrz Miasta Siemiatycze  wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze , tel. 85 65 65 800, fax.85 65 65 803, email: urzad@siemiatycze.eu, strona www.siemiatycze.eu

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w ilości około 79500  km rocznie na 3 liniach autobusowych, a w  okresie wakacyjnym na linii „W”. Autobusy nie kursują w soboty i dni świąteczne.

Łączny dzienny przebieg wszystkich linii obsługiwanych w okresie od 01 września do 30 czerwca wynosi około 351 km. W okresie wakacyjnym dzienny przebieg linii  „W”  wyniesie około 97 km.

Na terenie miasta znajduje się 58 przystanków komunikacji miejskiej.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: sierpień 2024 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 01 września 2024 r. - 31 sierpnia 2025 r.

6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Biuletyn Informacji Publicznej

2) Strona internetowa Urzędu Miasta Siemiatycze

3) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta Siemiatycze

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Lipińska

Data wytworzenia: 2023-07-06

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-07-06

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-07-06