(04.08.2016) Wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI3P/00004411/8, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej

Data 2016-08-05
Tytuł (04.08.2016) Wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI3P/00004411/8, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej

Siemiatycze, 04 sierpnia 2016 r.

GK.6840.1.2016

 

WYCIĄG

z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI3P/00004411/8, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1806/60 o pow. 0,0656 ha.

        Cena wywoławcza - 25.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

        Wysokość wadium - 2.500,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 w sali konferencyjnej.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 65-65-829.  

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze od 9 sierpnia do 9 września 2016 r.

wz. Z-ca Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2016-08-04

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2016-08-05

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2016-08-05