Burmistrz Miasta Siemiatycze odwołuje pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.

Data 2016-07-28
Tytuł Burmistrz Miasta Siemiatycze odwołuje pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.

Siemiatycze, 28 lipca 2016 r.

GK.6840.1.2016

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Siemiatycze działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

odwołuje

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1806/60 o pow. 656 m2, ogłoszony na dzień 1 sierpnia 2016 r. na godzinę 1100, który miał odbyć się w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2 w sali konferencyjnej.

Przetarg odwołuje się z przyczyn formalno-prawnych. W terminie niezwłocznym zostanie ogłoszony powtórnie pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Osoby, które wpłaciły wadium, o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wywiesza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

BURMISTRZ

mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2016-07-29

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-29

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-07-29