Oferta organizacji pozarządowej złożona w trybie pozakonkursowym: Obóz harcerski w Rydzewie z elementami edukacji ekologicznej

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-06-26
Tytuł Oferta organizacji pozarządowej złożona w trybie pozakonkursowym: Obóz harcerski w Rydzewie z elementami edukacji ekologicznej
Oferta organizacji pozarządowej złożona w trybie pozakonkursowym: Obóz harcerski w Rydzewie z elementami edukacji ekologicznej
 
W dniu  25 czerwca  2015 r. do Urzędu Miasta Siemiatycze wpłynął wniosek Związku Harcertwa Polskiego Chorągiew Białystocka  o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania: Obóz harcerski w Rydzewie z elementami edukacji ekologicznej.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 09.07.2015 r. pisemnie na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2 lub drogą elektroniczną na adres: joanna.balejko@siemiatycze.eu

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w Punkcie konsultacyjno – terapeutycznym ds. uzależnień przy Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 1

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Balejko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-06-26

Data modyfikacji: 2015-06-26

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-06-26