Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-05-13
Tytuł Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza wszystkich mieszkańców, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych,  do wzięcia udziału w konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta.
Procedury dotyczące konsultacji z mieszkańcami zostały opracowane na spotkaniach z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, które odbyły się w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Propozycje lub uwagi do projektu prosimy kierować drogą e-mailową na adres: agnieszka.oleszczuk@siemiatycze.eu lub na adres Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze do dnia 20 maja 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-05-13

Data modyfikacji: 2015-05-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-05-13