(19.02.2016)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 15 lat

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2016-02-19
Tytuł (19.02.2016)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 15 lat
Zarządzenie Nr 2/16
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach
z dnia  18 lutego 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Siemiatycze będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 2 pkt 3,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774), w związku z Uchwałą Nr XXXIX/237/06 Rady Miasta Siemiatycze z późn. zm. z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, oraz zarządzenia nr 115/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach części nieruchomości Miasta Siemiatycze przekazanej w trwały zarząd.
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 15 lat części nieruchomości stanowiących własność Miasta Siemiatycze będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Siemiatyczach pisanych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze na okres 21 dni a także zamiesza się na stronach internetowych urzędu oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Dyrektor MOSiR

Mariusz Pyzowski

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Pyzowski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-02-19

Data modyfikacji: 2016-02-19

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-02-19