Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Data 2021-09-10
Tytuł Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Siemiatycze, dn. 10 września 2021 r.

PR.0006.2.2021

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Przedmiot konsultacji - projekt Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2022 rok, zwany dalej Programem.

Cel konsultacji - wymiana poglądów, poznanie opinii i uwag do Programu, nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a Miastem Siemiatycze prowadzące do pomyślnego przebiegu konsultacji.

Termin konsultacji - od 10 września 2021 r. do 24 września 2021 r.

Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz zgłaszania opinii zostały zamieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii (dostępny w  Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze, na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze, pok. 10, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze), drogą elektroniczną na adres e- mail: urzad@siemiatycze.eu lub drogą pisemną na adres Urząd Miasta Siemiatycze, ul.  Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze - do dnia 24 września 2021 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu:

1) Projekt Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

2) Formularz zgłaszania opinii.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Prochowicz

Data wytworzenia: 2021-09-10

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2021-10-20

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2021-09-10