Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza II nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Data 2018-03-12
Tytuł Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza II nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Siemiatycze, 12 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza
II nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze na lata 2017 – 2023, oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Siemiatycze w zakresie rewitalizacji.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

II Nabór trwa od 13 marca 2018 r. do 20 marca 2018 r.

Zasady naboru do Komitetu Rewitalizacji reguluje uchwała Nr XL/245/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Prawo_lokalne/uchwala_s/uchwala-nr-xl-245-18-rady-miasta-siemiatycze-z-dnia-2018-02-13.html

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury pisemnie na wzorze deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (dostępne do pobrania poniżej). Wypełnioną deklarację należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu (parter wejście od ul. Pałacowej) lub w pokoju nr 2 (parter wejście od Pl. Jana Pawła II).

Osoba do kontaktu: Agata Androsiuk – agata.androsiuk@siemiatycze.eu, tel. 85 65 65 828.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-03-12