Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Konsultacja projektu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”

Data 2017-03-13
Tytuł Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Konsultacja projektu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Konsultacja projektu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”

Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) do konsultacji projektu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020”. Proponowane cele i zadania zostały umieszczone w Formularzu zgłaszania opinii.

Propozycje lub uwagi do projektu Programu prosimy zgłaszać na w/w Formularzu dostępnym na portalu internetowym www.siemiatycze.eu, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Siemiatycze.

Konsultacje rozpoczynają się w momencie zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji.

Zgłaszane uwagi lub propozycje prosimy kierować drogą e-mailową na adres: joanna.balejko@siemiatycze.eu lub na adres Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze do dnia 27 marca 2017 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Balejko

Data wytworzenia: 2017-03-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-13