Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data 2019-07-22
Tytuł Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

MIASTO SIEMIATYCZE
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 22 lipca 2019 r

GK.7240.14.2019

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Miasta Siemiatycze  wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego .

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

 Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze , tel. 85 65 65 800, fax.85 65 65 803, email: urzad@siemiatycze.eu, strona www.siemiatycze.eu

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w ilości około 79500  km rocznie na 3 liniach autobusowych,  a w  okresie wakacyjnym na linii „W”. Autobusy nie kursują w soboty i dni świąteczne.
Łączny dzienny przebieg wszystkich linii obsługiwanych w okresie od 01 września do 30 czerwca wynosi 352,50 km. W okresie wakacyjnym dzienny przebieg linii  „W”  wyniesie 82,5 km.
Na terenie miasta znajduje się 57 przystanków komunikacji miejskiej. 

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 01 września 2020 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 01 września 2020 r. - 31 sierpnia 2021r.

6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1) Biuletyn Informacji Publicznej
2) Strona internetowa Urzędu Miasta Siemiatycze
3) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta Siemiatycze

Zatwierdzam:
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Bernadeta Miłkowska

Data wytworzenia: 2019-07-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-07-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-07-22