Podstawowa kwota dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dotowanych przez Miasto Siemiatycze oraz statystyczna liczba dzieci

Data 2020-10-13
Tytuł Podstawowa kwota dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dotowanych przez Miasto Siemiatycze oraz statystyczna liczba dzieci

Ogłoszenie

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17), Miasto Siemiatycze ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na 2020 r. o której mowa w art. 12 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy wynosi 925,76 zł. miesięcznie.

Statystyczna liczba dzieci wynosi  392 (tj. 547 dzieci ogółem – 155 dzieci 6-letnie i z orzeczeniem).

Kwota wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli w Mieście Siemiatycze, zaplanowanych na 2020 r. pomniejszona o subwencję oświatową na dzieci 6-letnie – wynosi 5 650 965 zł. Następnie pomniejszona o  dotację przedszkolną, o wpłaty rodziców za przedszkole i wyżywienie oraz kwotę subwencji na dzieci niepełnosprawne razem o kwotę 1 296 170 zł. wynosi 4 354 795 zł.

Podstawowa kwota dotacji na dziecko miesięcznie wynika z wyliczenia – 4 354 795 zł : 392: 12 miesięcy = 925,76 zł.

Elżbieta Boguszewska
Skarbnik Miasta Siemiatycze

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Boguszewska

Data wytworzenia: 2020-10-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-10-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-10-13