(06.09.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej

Tytuł (06.09.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej
Data wydania 2016-09-06

Siemiatycze, 06 wrzesień 2016 r.

IF.6733.1.2.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowe

           Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 01.09.2016r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, reprezentowanej przez Pełnomocnika Wiktora Ekonomiuk, 17-300 Siemiatycze ul. M. Konopnickiej 14e została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o PE 63 RC wraz z pięcioma przyłączami w pasie drogi miejskiej - ulica Bursztynowa w obrębie części działek nr geod.2533/17, 2533/12, 2533/11.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2016-09-06

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2016-09-06

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2016-09-06