Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ...
Data wydania 2016-07-27

Siemiatycze, 27 lipca 2016 r.

IF.6733.2.4.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Lewandowskiego i Chabrowej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

zawiadamiam, że

w dniu 08.07.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej wykonanej z rur PE-Ø110 SDR 17 o dł. 125,20 mb i PE-Ø32 SDR 17 o długości ~29,60 mb oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S o dł. ~359,50mb i PVC-U Ø 160 kl. S o długości 63,60 mb w ul. Lewandowskiego i Chabrowej oznaczonych nr geod. działek 1690 i 1819 oraz drodze wewnętrznej oznaczonej nr geod. 1931/5 i 1832/1.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                  

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-07-27