Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Plażowa, Słowiczyńska i Słowicza

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Plażowa, Słowiczyńska i Słowicza
Data wydania 2017-03-01

Siemiatycze, 01 marca 2017 r.

IF.6733.2.1.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Plażowa, Słowiczyńska i Słowicza w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.03.2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC U-Ø 200 kl. S o długości 1500 mb i rur PVC U-Ø 160 kl. S o długości 320 mb oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 Ø 110 SDR17 PN10 o długości 255 mb wraz z dwiema przepompowniami ścieków lub dwiema tłoczniami ścieków i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obrębie nieruchomości oznaczonych nr geod. 6/14, 6/13, 11/8, 76/1, 77/1, 78, 80/1, 29/15, 29/18, 29/16, 44/10, 29/20, 29/8, 44/12, 44/14, 29/5, 45/1, 46/1, 47/3, 47/5, 48/1, 49/1, 50/1, 51/3, 51/5, 52/1, 53/1, 54/18, 54/20  położonych w ulicach: Plażowa Słowiczyńska i Słowicza w Siemiatyczach.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-03-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-01