Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej
Data wydania 2016-10-25

Siemiatycze, 25 października 2016 r.

IF.6733.2.5.2016

 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.10.2016 r. z urzędu zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IF.6733.2.5.2016 z dnia 22.10.2016 r. dotyczącej budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz niezbędną rozbiórką, przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów pod potrzeby pływalni na nieruchomości położnej przy ul. Świętojańskiej oznaczonej nr ew. 845/1, 845/2, 845/3 i części działki nr 843/7.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszego postanowienia oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

                

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-10-25