Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu „WYSOKIE” w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu „WYSOKIE” w Siemiatyczach
Data wydania 2017-02-01

Siemiatycze, 01 lutego 2017 r.

IF.6733.2.8.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu „WYSOKIE” w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.02.2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłącza-mi do budynków na osiedlu „WYSOKIE” z rur preizolowanych w zakresie dymensji od DN25 do DN200 (średnica rury przewodowej), o łącznej długości sieci do 1600 mb

w obrębie nieruchomości położonych w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej i w części pasa drogowego ulicy, oznaczonych nr geod. działek 2303/8, 2401, 2402/7, 2402/18, 2402/30, 2402/31, 2402/32, 2402/44, 4007/1, 4007/2, 4007/4, 4007/6, 4007/7, 4007/8, 4007/9, 4007/10, 4007/11, 4007/12, 4007/13, 4007/14, 4007/15, 4007/16, 4007/17, 4007/18, 4007/19, 4007/20, 4007/21, 4007/22, 4007/23, 4007/24, 4007/25, 4007/27, 4007/26, 2402/25, 2402/22, 2402/23, 2402/27, 2402/28, 4007/3, 4007/5.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-02-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-02-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-02-01